Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf 40 euro - Volgende dag bezorgd voor alle bestellingen binnen Nederland ontvangen voor 16:00u.

Helemaal Natuurlijk

AL SINDS DE OPRICHTING HOUDT SCULLYS VAST AAN HET IDEE OM DE MEEST NATUURLIJKE EN ZUIVERE INGREDIËNTEN UIT DE NATUUR TE HALEN, DIE NIET ALLEEN WORDEN GEBRUIKT IN SCHOONHEIDS- EN HUIDVERZORGINGSPRODUCTEN, MAAR OOK IN ONZE PRODUCTEN VOOR DE HUISCOLLECTIE.

image2

In al onze Scullys producten gebruiken we alleen ingrediënten die veilig en duurzaam zijn en niet op dieren zijn getest. Wij streven ernaar alleen verpakkingsmaterialen te gebruiken die ofwel gerecycleerd ofwel volledig recycleerbaar zijn.

We geven prioriteit aan het gebruik van glazen en aluminium blikjes, omdat dit twee materialen zijn die oneindig kunnen worden gerecycled en duurzaam kunnen worden hergebruikt. De afgelopen jaren hebben we onze producten herontworpen door niet-recyclebare kunststoffen te vervangen door karton, papier en recyclebare kunststoffen 1/2/5. Ook hebben we duurzamere productreeksen geïntroduceerd.

all natural certifications

Bij Scullys is het onze prioriteit en uiterste inzet om ALLEEN palmolie te kopen en te gebruiken die afkomstig is van duurzame landbouwpraktijken en RSPO gecertificeerd is, en om volledig transparant te zijn in het gebruik en de herkomst ervan, zodat de volledige traceerbaarheid van de plantage tot ons productiecentrum gewaarborgd is.

RSPO gecertificeerd

Palmolieproductie

Kan de productie van palmolie even duurzaam zijn als die van andere oliën?

Wanneer we de milieu- en biodiversiteitseffecten van palmolie vergelijken met die van andere olierijke gewassen zoals koolzaad, sojabonen, katoen en zonnebloem, beseffen we dat we relatief goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de productie van palmolie, terwijl we over die van de andere gewassen zeer weinig weten. Om beter geïnformeerde discussies te kunnen voeren over de vergelijkende duurzaamheid en de relatieve verdiensten van alle plantaardige oliën, moeten we meer inzicht hebben in de gevolgen van de productie ervan.

Oliepalm

Het is van cruciaal belang dat wij ons bewust zijn van de negatieve gevolgen voor mens en milieu van de verschillende olieproducerende gewassen.

De oliepalm levert veel meer olie op dan andere gewassen, wel twee tot acht keer meer per hectare dan koolzaad, sojabonen, pinda’s, kokosnoten of zonnebloemen.

Oliepalmen, met oogstcycli van ongeveer 25 jaar, worden verbouwd in gebieden met veel plant- en diersoorten, waarvan vele bedreigd zijn, maar waarvan sommige in oliepalmbomen leven. De olieopbrengsten zijn groot. Olieproductie door eenjarige gewassen zoals soja en koolzaad vergt veel meer land en herbergt weinig andere soorten.

Zolang de vraag naar plantaardige oliën in onze voeding, veevoeder, biodiesel en andere producten blijft stijgen, zullen wij zoeken naar mogelijkheden om de productie op te voeren.

Vervanging van de BESTAANDE PALMOLIEPRODUCTIE door andere oliehoudende gewassen zou betekenen dat tot acht keer meer land wordt gebruikt om aan een gelijke vraag naar spijsolie te voldoen. Bovendien zijn hele gemeenschappen van dorpelingen voor hun economische zekerheid en overleving al tientallen jaren uitsluitend afhankelijk van de oliepalmvruchten die in de bestaande plantages worden geoogst.

De enige weg naar duurzame palmolieproductie is dat bedrijven hun toezeggingen inzake duurzame praktijken nakomen met krachtige uitvoeringsplannen en adequate investeringen in de uitvoering.

Palmolieproducenten zouden meer moeten investeren in het verbeteren van duurzame productiepraktijken in het veld en robuuste en geloofwaardige traceerbaarheidssystemen moeten ontwikkelen om palmolie te traceren tot op plantageniveau om te verifiëren dat hun producten voldoen aan hun duurzaamheidsverplichtingen en dat ze NIET het resultaat zijn van onverantwoordelijke ontbossing.

Terwijl bedrijven die palmolie gebruiken om hun producten te vervaardigen, sterke controlesystemen moeten ontwikkelen om na te gaan of zij hun duurzaamheidsverbintenissen ook nakomen. Tegelijkertijd moeten zij samenwerken met en investeren in hun leveranciers om hen te helpen hun duurzaamheidsverplichtingen na te komen.

De overgang naar een duurzame palmolieproductie is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist samenwerking van alle belanghebbenden. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en regeringen moeten samenwerken om de overgang naar duurzamere palmolie te stimuleren – zowel via marktmechanismen als via regelgeving – en met grotere spoed oplossingen ontwikkelen en uitvoeren om de sector vooruit te helpen.

Scully’s inzet

Bij Scullys is het onze prioriteit en uiterste inzet om ALLEEN palmolie te kopen en te gebruiken die afkomstig is van duurzame landbouwpraktijken en RSPO gecertificeerd is, en om volledig transparant te zijn in het gebruik en de herkomst ervan, zodat de volledige traceerbaarheid van de plantage tot ons productiecentrum gewaarborgd is.

Kan ik RSPO-gecertificeerde producten vertrouwen?

De RSPO is de wereldwijde norm voor de duurzame productie van palmolie. Wanneer palmolie wordt geproduceerd volgens de RSPO-normen, helpen de telers het milieu en de lokale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het gewas te beschermen, zodat palmolie een sleutelrol kan blijven spelen in de voedselzekerheid, de economische ontwikkeling en de voedselvoorzieningsketens. Wij moeten RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie in producten blijven gebruiken, aangezien vervanging ervan zou leiden tot meer ontbossing en omvorming van natuurlijke habitats. RSPO-gecertificeerde producten die palmolie gebruiken van ‘Segregated’ of ‘Identity Preserved’ leveringsketens bieden de grootste zekerheid van duurzame palmolie.

RSPO gecertificeerd